BAMBINIS U7 
Dënschdes vu 14.30 bis 15.30 Auer
Donneschdes vu 14.30 bis 15.30 Auer
PUPILLES U9
Dënschdes vu 16.00 bis 17.15 Auer
Donneschdes vu 16.00 bis 17.15 Auer
POUSSINS U11 
Méindes vu 16.30 bis 17.45 Auer
(Poussins 2)
Dënschdes vu 16.00 bis 17.15 Auer
Donneschdes vu 16.00 bis 17.15 Auer
Freides vu 16.30 bis 17.45 Auer
(Poussins 1)
MINIMES U13
Méindes vu 17.30 bis 19.00 Auer
Dënschdes vu 17.30 bis 19.00 Auer
Donneschdes vu 17.30 bis 19.00 Auer
SCOLAIRES U15
Méindes vu 17.30 bis 19.00 Auer
Mëttwochs vu 17.30 bis 19.00 Auer
Freides vu 17.30 bis 19.00 Auer
CADETS U17
Dënschdes vun 18.00 bis 19.30 Auer
Mëttwochs vu 19.00 bis 21.00 Auer
Freides vun 18.00 bis 19.30 Auer
JUNIORS U19
Dënschdes vu 19.00 bis 20.30 Auer
Mëttwochs vu 19.00 bis 21.00 Auer
Freides vu 19.00 bis 20.30 Auer