Comite-kleng

Numm Funktioun
Christian Reuter President
Alain Hensgen Vizepresident
Claude Mitsch Sekretär
Joël Strasser Sekretär adjoint
Ralph Bourgnon Caissier
Army Dobbins
Alain Groff
Yannick Groff
Marc Laby
Guy Nennig
Luis Pereira
Jeff Schmit
Claude Weber

Presidenten vu fréier bis haut

1954/55 - 1971/72Mathias Seil
1972/73 - 1985/86Marcel Weber
1986/87 - 2005/2006Ady Groff
2006/2007 - 2014/2015Tom Majeres
2015/2016 - Christian Reuter

Sekretären vu fréier bis haut

1954/55 - 1958/59Emil Marx
1959/60 - 1961/62Camille Feidt
1962/63 - 1964/65Jules Kolber
1965/66 - 1969/70Aloyse Theisen
1970/71 - 1971/72André Krier
1972/73 - 1974/75Marcel Engelberg
1975/76 - 1993/94Jean-Nic Schlammes
1994/95 - 1999/2000Nico Linden
2000/01 - 2001/02Jerry Bucari
2002/03Claude Mitsch
2003/04 - 2005/06Guy Muller
2006/07 - 2014/15Nico Linden
2015/16 - Claude Mitsch & Joël Strasser

Caissieren vu fréier bis haut

1954/55 - 1974/75Théodore Krier
1975/76 - 1999/2000Jos Demuth
2000/01 - 2005/06Paul Sonntag
2006/07 - 2014/15Christian Reuter
2015/16 - 2016/17Claude Komes
2016/17 - Ralph Bourgnon