De 6. Januar kommen net nëmmen déi 3 Kinnéken, mee zu Weiler an der Hal gëtt och erëm um Choco Cup gezaubert. Ab 13.30 Auer kämpfen Ekippen ewéi Averna Weiler, En Avant Polonaise, E Décken, Cadaveren vun der UNA, Choco, Weiler Grande Réserve, Les Cadavres oder Tutebattien ëm Goler, Punkten an de Gewënn vum traditionellen Turnéier. Nieft deem Sportlechen dierf natierlech och de Spaass beim Patt net ze kuerz kommen. Kommt och Dir kucken an erlieft flott Momenter an der Weiler Hal!

Programme 2018

Download