Dir Dammen an Dir Hären,

vu dass déi éischt zwou Editioune vum Weili Cup e groussen Erfolleg waren, huet d’Jugendkommissioun sech geduecht, et wier eng gutt Saach, fir dëse Jugendturnéier fir Bambinis, Pupilles, Poussins a Minimes och 2020 z’organiséieren.

Den 3. Weili Cup geet de 4. a 5. Juli 2020 am Dieltchen iwwer d’Bühn. Déi 64 Ekippen ware schnell ugemellt a kämpfen an deene verschiddene Kategorien ëm déi grouss Coupen.

Hei scho mol puer interessant Infos:
Scanbare Code fir de Livescore:

Spillplang Bambinis
Spillplang Pupilles
Spillplang Poussins
Spillplang Minimes

Bericht a Fotoen vum 1. Turnéierdag 2018
Bericht a Fotoen vum 2. Turnéierdag 2018
Den Turnéier 2018 aus der Vulleperspektiv
Bericht a Fotoen vum 1. Turnéierdag 2019
Bericht a Fotoen vum 2. Turnéierdag 2019 bei de Pupilles
Bericht a Fotoen vum 2. Turnéierdag 2019 bei de Minimes