T’ass Kiermes am Duerf … Samschdes, de 16. November, wäerten d’Yellow Boys zesumme mat der Hesper Musek duerch Weiler zéien fir mat den Awunner zesummen d’Kiermes ze feieren. Ab 10.00 Auer mécht sech de Cortège bei der Sportshal op de Wee.