« Am Dieltchen »
Rue de Luxembourg
Weiler-la-Tour
Tel. 23 66 05 84

Opgepasst! Während der Saison 2016/2017 an och zum Deel 2017/2018 befannen sech d'Duschen, wéinst Bauaarbechten nieft dem Terrain, uewen an der Sportshal!

Syntheteschen Terrain FIFA 2 Stars
Beliichtung zougeloos fir Championnatsmatcher vun de Senioren

Iwwerdeckten Stéiplaatzen: 50
Net iwwerdeckten Stéiplaatzen: 200