BAMBINIS U7 Pires Idelson (691931918)
Dorotea Carlo (621708514)
Responsabelen CDJ:
Groff Joël (621245547)
Dënsdesvun 17.15 – 18.15 zu Weiler
Donneschdesvun 17.15 – 18.15 zu Weiler
PUPILLES U9Hoffmann Mike (621213737)
Steichen Claude (661805415)
Responsabelen CDJ:
Zender Kevin (661759199)
Méindes (Pupilles II)vun 17.00 – 18.15 zu Weiler
Dënsdes (Pupilles I)vun 16.00 – 17.30 zu Weiler
Donneschdes (Pupilles I an II)vun 16.00 – 17.30 zu Weiler
POUSSINS U11 Schmit Jeff (661230975)
Skrijelj Enès (691635148)
Responsabelen CDJ:
Méindesvun 17.30 – 18.45 zu Weiler
Mëttwochsvun 17.30 – 18.45 zu Weiler
Freidesvun 17.30 – 18.45 zu Weiler
MINIMES U13Pereira Luis (621712847)
Schoen Pascal (621184282)
Responsabelen CDJ:
Juttel Jerry (691378704)
Méindesvun 17.45 – 19.15 zu Weiler
Dënsdesvun 17.45 – 19.15 zu Weiler
Donneschdesvun 17.45 – 19.15 zu Weiler
SCOLAIRES U15Da Rocha Orlando (691619759)
Toyisson Basile (661197444)
Nennig Guy (621143130)
Responsabelen CDJ:
Klein André (691327287)
an Thill Frank (621310678)
Dënsdesvun 17.30 – 18.45 zu Weiler
Mëttwochsvun 17.30– 18.45 zu Weiler
Freidesvun 17.00– 18.15 zu Weiler
CADETS U17Pott Christian (691803584)
Rohen Jeff (691366842)
Responsabelen CDJ:
Dënsdesvun 18.00 – 19.30 zu Izeg
Mëttwochsvun 19.15 - 20.45 zu Weiler
Freidesvun 18.00– 20.00 zu Weiler
SENIORS II / ESPOIRSDa Rocha Orlando (691619759)
Mëttwochsvun 19.15 – 20.45 zu Weiler
Freidesvun 19.15 – 20.45 zu Weiler
GOLKIPPSTRAININGPina Cruz Lucien (621482027)
Dënsdesvun 15.00 – 16.00 an vun 16.00 bis 17.00 zu Weiler